4.10. 2015

Astrológia a vzťahy

Ako je známe, astrológia je vedný odbor zaoberajúci sa popisovaním a vysvetľovaním dejov vo Vesmíre. Česky sa tejto vede niekedy hovorí taktiež ,,čítanie z hviezd", čo nám môže mnohé napovedať. Skúma predovšetkým vzťah Zeme (a života odohrávajúceho sa na nej) voči ostatným planétam či iným nebeským telesám vyskytujúcim sa v slnečnej sústave.

Astrológia a vzťahy

Častým objektom záujmu astrológie býva napríklad Mesiac, a s ním súvisiace prírodné javy (napríklad slapové javy, t.j. príliv a odliv), ale taktiež jeho vplyv na ľudskú psychiku a vzťahy.

Pokiaľ ide o samotné vzťahy, táto kapitola je o niečo komplexnejšia. Existuje totiž veľké množstvo faktorov, ktorými sú ľudské vzťahy – či už partnerské, priateľské alebo tie na pracovisku – ovplyvňované. Je totiž jasné, že samotná astrológia ich nedokáže definovať. Dokáže však z postavenia planét a ďalších aspektov určiť ich predpoklady. Pomocou hviezd a horoskopov tak môže určiť napríklad tendenciu vzťahov dvoch ľudí a ich perspektívu do budúcnosti, pokiaľ poznáme ich znamenie zverokruhu. Napríklad pokiaľ je Venuša v negatívnom postavení, Býky mávajú tendenciu k agresivite, preto môžu byť v tomto období ťažšie s nimi vychádzať.

Jeden s najväčších činiteľov, ktoré ovplyvňujú naše vzťahy, je genetika. Ak chceme alebo nie, isté informácie máme zakódované vo svojich génoch. Tieto informácie ovplyvňujú nielen našu telesnú stavbu, ale taktiež naše chovanie. Evolučný vývoj potom zodpovedá za istý nastavený model moderných vzťahov (aj keď voľakedy to tak nebolo) a pokiaľ sa kvôli najrôznejším okolnostiam vzťah od tohto modelu odchyľuje, ani jeden zo zúčastnených v ňom nemôže byť spokojný. Prakticky to znamená, že jedná v nesúlade so svojimi genetickými informáciami.

Tu potom môže zohrať svoju úlohu astrológia, ktorá jedincom prostredníctvom horoskopov môže sprostredkovať návod, či radu, ako sa chovať v konkrétnych situáciách tak, aby vzťahy boli harmonické. Horoskop vám taktiež pomôže pochopiť základné princípy ako odhadovať ostatných na základe ich predurčenia podľa postavenia planét a vybrať si tak vhodného partnera. Najskôr je však treba zrovnať si vlastnú psychiku. Stanoviť si vlastné ciele, ktoré vás uspokoja a pozitívne sa na ne naladiť. Pokiaľ nie ste sami so sebou šťastný, nemôžu byť šťastní ani ľudia okolo vás.

Čo povedať na záver. Aby ste žili v harmonických vzťahoch a dokázali tak využiť každú šancu, ktorá sa vám naskytne, musíte poznať princípy toho, čo chcete zmeniť a čo chcete dosiahnuť. A práve k tomu Vám môže dopomôcť astrológia.

Ďalšie informácie zo sveta partnerského horoskopu môžete taktiež získať v našej sekcii Partnerský horoskop. Zistíte ako ste na tom v kombinácii s ostatnými znameniami zverokruhu. Kto by pre Vás mohol byť ten pravý, a s kým naopak príliš harmonický vzťah nemôžete mať.