horoskop 2025

Nadchádzajúci rok 2025 sa ponesie v duchu sebapoznania. Postavenie planét bude priamo nabádať k práci na sebe samom a zdokonaľovanie sa v rozličných oblastiach života.

Vstup do nového roka bude pokojný, skúste sa teda v tomto období zamerať čo najviac na seba, možno budete prekvapení, čo všetko sa vo vás skrýva. Dajte si ale pozor, nech nezabúdate ani na potreby druhých a nejednáte sebecky. Toto varovanie platí dvojnásobne pre ohnivé znamenia, ktoré majú k tomuto správaniu sklony.

Jupiter v Rybách, ktorý na nás bude pôsobiť v prvej polovici roka, ovplyvní najviac vodné znamenia, ktorých zástupcovia sú prirodzene Plass a skôr introvertný. Vďaka jeho pôsobeniu sa tieto povahové črty znásobia a hrozí úplné uzavretie sa pred svetom. Jedincom v znamení Blížencov, Váh a Vodnára sa naskytne príležitosť viac sa sústrediť a porovnať si priority. Najmä Baranom, Strelcom a Levom toto obdobie prospeje, pretože sa upokoja a nebudú konať tak impulzívne.

Z hľadiska kariéry bude rok 2025
prevažne úspešný. Stále nás bude ovplyvňovať sila Uránu v znamení Býka, ktorá podnecuje našu kreativitu. Najviac to prospeje zemským znamením, ktorým dodá fantáziu a viac odvahy k realizácii vlastných nápadov.

Čo sa týka vzťahov, prioritou budú tie rodinné. Zistíme, že na nič nie sme sami a tiež sa zaslúžime o pomoc niekomu blízkemu, čo utuží príbuzenské väzby. Tak získame väčšiu emočnú stabilitu a pocit spolupatričnosti.

V zimnom období dôjde k uzavretiu všetkých záležitostí, ktoré sa za uplynulé mesiace nazbierali. Dovŕšia sa tiež zmeny, ktoré prebiehali v našom vnútri a budeme cítiť vďačnosť za všetko, čo nám rok 2025 priniesol. Na čo by sme si mali dávať pozor je náchylnosť k rôznym sezónnym chorobám. Koncom roka, najmä okolo vianočných sviatkov, bude náš organizmus oslabený a ľahko nás premôže kdejaký bacil. Strážte si teda príjem vitamínov a zdravý pohyb, nech toto obdobie prečkáte bez ujmy.


Jupiter v Rybách
29.12. 2021 - 11.5. 2022
l
29.12.
Jupiter v Baranovi
11.5. 2022 - 28.10. 2022
a
11.5.
Jupiter v Rybách
28.10. 2022 - 20.12. 2022
l
28.10.
Jupiter v Baranovi
20.12. 2022 - 16.5. 2023
a
20.12.

V tomto období vám bude lepšie v ústraní, mimo stredu pozornosti. Aj keď sa veľkým dielom zaslúžite o pomoc druhým, nebudete cítiť potrebu si za to pripisovať zásluhy. Jupiter vám v týchto dňoch prinesie pozitívne vlastnosti v oblasti duchovného charakteru, a tak vaša životáa filozofia v týchto dňoch bude veľmi mierumilovná. Ak si ale vieru neudržíte, môžete sa potýkať s frustráciou.

V tomto období naplno využijete svoj vodcovský potenciál. Tí jedinci, ktorí sú sebaistí a neboja sa vystúpiť z radu, môžu dokonca určovať trendy a ovplyvniť tak veľký rad ľudí vo svojom okolí. Nebude vám chýbať ani energia, a keď ju navyše teraz dokážete previesť na ostatných, nebude vám stáť nič v ceste. Nevýhodou je to, že k sebe môžete priťahovať bezradných ľudí.

V tomto období vám bude lepšie v ústraní, mimo stredu pozornosti. Aj keď sa veľkým dielom zaslúžite o pomoc druhým, nebudete cítiť potrebu si za to pripisovať zásluhy. Jupiter vám v týchto dňoch prinesie pozitívne vlastnosti v oblasti duchovného charakteru, a tak vaša životáa filozofia v týchto dňoch bude veľmi mierumilovná. Ak si ale vieru neudržíte, môžete sa potýkať s frustráciou.

V tomto období naplno využijete svoj vodcovský potenciál. Tí jedinci, ktorí sú sebaistí a neboja sa vystúpiť z radu, môžu dokonca určovať trendy a ovplyvniť tak veľký rad ľudí vo svojom okolí. Nebude vám chýbať ani energia, a keď ju navyše teraz dokážete previesť na ostatných, nebude vám stáť nič v ceste. Nevýhodou je to, že k sebe môžete priťahovať bezradných ľudí.

Saturn v Vodnárovi
17.12. 2020 - 7.3. 2023
k
17.12.

Vplyv tohto obdobia sa často spája s nevôľou, či neschopnosťou tolerovať a akceptovať veci, či jedincov odlišných od štandardu. Aj vy sami pravdepodobne budete pociťovať strach, že nezapadáte do kolektívu, alebo že ste cudzincom. Objaviť sa tiež môže nedôvera k ostatným jedincom. Najviac potom k tým, ktorí sú bodrí, či optimistickí. Pozitívne toto obdobie bude pôsobiť v zmysle spoločenskej zodpovednosti.

Urán v Býkovi
15.5. 2018 - 7.7. 2025
b
15.5.

V tomto období môžete pociťovať túžbu po zmenách toho, čo máte zaužívané ako štandardné. Či už sa jedná o tradície v spoločnosti, či vlastný rebríček hodnôt. Ste tvoriví a máte veľa výborných nápadov, tak nie je divu, že sa vám prieči čokoľvek, čo je už zastarané. V tomto období však tiež hrozia náhle zvraty vo vzťahoch. Dokážete byť veľmi nezmieriteľní.

Neptún v Rybách
4.4. 2011 - 30.3. 2025
l
4.4.

V tomto období zrejme budete pociťovať veľkú mentálnu silu. Pokiaľ na niečo budete myslieť dostatočne často a intenzívne a pridáte k tomu aj nutnú dávku trpezlivosti; časom sa vysnívaného zaručene dočkáte. Kvôli vašej mierumilovnej a charitatívnej povahe sa ale sami možno dostanete do finančnej tiesne, z čoho môžu plynúť aj existenčné problémy.