15.4. 2021

Čarodejnica

Výraz "čarodejnica" označuje niekoho, kto praktizuje sociálne zakázané formy mágie. Čarodejníctvo ako také nemá žiadnu konkrétnu definíciu, všeobecne je však považované za súčasť mágie. To ako je čarodejníctvo chápané závisí na kultúre a v priebehu času sa názory menili, niektoré spoločnosti čarodejnicu vnímajú ako niekoho, ktorého nadprirodzená sila je vrodená, iné naopak tvrdia, že ide o slobodnú voľbu obyčajného človeka učiť sa praktizovať mágiu.

Čarodejnica

Ako vieme z histórie, čarodejníctvo je spájané hlavne so ženským pohlavím a to najmä v negatívnom zmysle. Niekedy, rovnako ako v kresťanskej tradícii, sa predpokladá, že moc čarodejniciam dodáva zlý duch s ktorým majú "zmluvu", v ostatných prípadoch sa má za to, že jej moc pramení z nej samej a žiadny externý zdroj nie je potrebné.

Čarodejníctvo vysvetľuje problém, ktorý nastáva, keď sa človek snaží pochopiť, prečo ho postihlo nešťastie a iného nie. Prečo sa jednému v práci darí a je úspešný a iný sa márne snaží, ale stále ho trápi
bieda. Túto nerovnosť ľudia radi dávajú za vinu niekomu inému. Čarodejnica je v tomto poňatí niekto, kto chce sebecky viac, než si zdanlivo zaslúži a jej túžby sú považované za prehnané. Všetko záleží na morálnom hodnotení danej komunity.

Najnovšie renesancie čarodejníc sa spájajú s rastúcou fascináciou astrológie, kryštálov a Tarotom. Rovnako ako mágia využívajú nekonvenčných druhov sily vo svoj prospech.

Moderné čarodejníctvo,

v súčasnosti s čarodejníctvom súvisí kult Wicca. Vznikol v polovici 20. storočia a nadväzuje na staré pohanské náboženstvá, najmä keltské, antické a germánske. Ide o najznámejšiu a najpopulárnejšiu modernú formu čarodejníctva. Priaznivci tohto hnutia odmietajú tradičné delenie mágie na bielu a čiernu, riadi sa zásadou: "Čiň čo chceš, pokiaľ nikomu neškodíš". Verí totiž, že všetko čo konáme sa nám vráti trikrát. Ak teda využijú kúzla v niečí neprospech, trestom im môžu byť nočné mory, depresie či psychické choroby. O Wiccan je známe, že medzi seba nepustia len tak niekoho, každý adept je preverený skúškou a niektorí môžu čakať na zasvätenie aj niekoľko rokov. O tom, či naozaj vedia čarovať neexistujú žiadne záznamy.