6.4. 2020

Čo sú tarotové karty a ako fungujú?

Tarotové karty sú jednou z najpopulárnejších metód veštenia. Aj keď na ne niekto nedá dopustiť, pretože sú pre nich cenným vedením naprieč skúškami ich životov, stále sa tarotovému výkladu veľa ľudí vysmieva. Či už je to s ich vierohodnosťou akokoľvek, jedno je isté - ich história siaha naozaj ďaleko. Čo o nich vieme?

Čo sú tarotové karty a ako fungujú?

Odkiaľ pochádzajú?
Niektorí praktikanti veria, že tarot pochádza zo starovekého Egypta alebo židovského duchovného učenia Kabbalah. Avšak kvôli nedostatku dôkazov je pravdepodobnejšie, že tieto karty vznikli až niekedy v polovici 15. storočia, a to konkrétne v Taliansku, kde sa vtedy rozmohla hra s názvom tarocchini. Jej princíp spočíval v tom, že sa hráčom náhodne rozdali karty a tí potom na základe ich tematických asociácií písali básne.

Tarotové karty mohli tiež vzniknúť z hry podobnej dnešnému bridžu. Umelci pre zámožné talianske rodiny tvorili ručne maľované karty, na ktorých sa bežne objavovali symboly ako poháre, meče, mince a palice. Tými karty disponujú aj dnes a dokonca aj ich počet zostal, a to 78 kusov. Do ďalších európskych krajín sa karty dostali až v polovici 18. storočia. Za hranice Talianska ich dostali Rómovia, ktorí ich začali využívať pre veštenie budúcnosti a postarali sa o to, že ich dnes pozná skoro každý.

Ich symbolika a rozloženie
Ako sme už spomenuli, v tarote nájdeme 78 kariet rozdelených na veľkú a malú arkánu. Vo veľkej arkáne sa nachádza 22 kariet, ktoré reprezentujú dôležité životné a spirituálne lekcie. Na malú arkánu potom zostáva 56 kariet, ktoré odrážajú skúšky a strasti nášho každodenného života. Tie sú ďalej rozdelené na 16 dvorných kariet predstavujúcich osobnostné charakteristiky, ktorými môžeme kedykoľvek oplývať - ​​jedná sa o kráľa, kráľovnú, rytiera a pážatá. Zvyšok malej arkány tvorí 40 očíslovaných kariet štyroch farieb - palice, meče, poháre a pentakel. Tie reprezentujú situácie, s ktorými na každodennej báze čelíme.

Ako fungujú?
Tarotové karty nám pomáhajú vizualizovať si príbehy našich životov. Ide o určité zrkadlo do našich duší a motivujú nás k využitiu našej vnútornej múdrosti spôsobom, ktorý nás dovedie k hlbším spojitostiam. Každá zo 78 kariet nám môže odhaliť spirituálne lekcie a neskôr nás sprevádzať na našej ceste. Aby bol výklad úspešný, je potrebné sa odpútať od akýchkoľvek očakávaní - len tak nám môže byť odhalená pravda vo svojej najčistejšej podstate.

Variant výkladov existuje nespočet - líšia sa ako zameraním (napr. na prácu či vzťahy), tak i počtom kariet a tvarom, do ktorého sa budú vykladať. Pre začiatočníkov je ideálne povedať si v duchu konkrétnu otázku a požiadať tarot, aby vám ju zodpovedal alebo aby načrtol riešenie danej situácie. Potom môžete začať s vykladaním viac kariet v sofistikovanejších formách, a to napríklad päť kariet, kde bude každá predstavovať iný aspekt vášho života. Základné postupy nájdete spolu s významom každej karty v knižke priloženej k balíku.

Ak plánujete karty vykladať pre niekoho iného (samozrejme s jeho súhlasom), dostávame sa do sfér kolektívneho vedomia. S trochou praxe budete schopní intuitívne prijímať najrôznejšie správy a budete vedieť, ako každému človeku pomôcť s danou ťažkosťou.