15.2. 2017

Domy v astrológii

Prínos Astrologických domov pre horoskop je síce často diskutabilné, avšak každý astrológ sa neubráni ich používaniu. Počas vývoja astrológie totiž vzniklo hneď niekoľko systémov domov (Placidus, Koch a Regiomontanus, alebo aj systém solárnych domov), z ktorých niektoré sa využívajú až dodnes. Hoci tieto systémy medzi sebou majú hneď niekoľko nie práve malých rozdielov, na tom hlavnom sa vždy zhodnú. Počet domov je vždy dvanásť a východiskovým (teda prvým) domom je vždy Ascendent - ten v horoskope leží na východe. Dvanásť domov tak delí celý kruh horoskopu na dvanásť rôzne veľkých úsekov. Každý dom predstavuje určitú oblasť života človeka. Ten, ktorý je obsadený viac planétami, je pre človeka dôležitejší ako iný, prázdny.

Domy v astrológii

Tu je prehľad domov podľa jedného z najpoužívanejších systémov Regiomontanus:

Prvý dom - čiže vychádzajúci, ktorý preberá znamenie ascendent. Symbolizuje našu telesnú osobnosť, odlišuje nás od ľudí narodených v rovnaký deň (pretože sa narodili v inom čase). Ovplyvňuje našu identitu, to ako sa prejavujeme navonok a ako pôsobíme na druhých, ale napríklad aj náš vzhľad.

Druhý dom - symbolizuje materiálne hodnoty všeobecne. To, ako pozeráme na osobný majetok, zabezpečenie alebo na blahobyt. Ovplyvňuje napríklad aj naše míňanie, ale tiež to, ako si ceníme druhých a sami seba. Prejavuje sa tiež v našom vzťahu k prírode, či nadväzovaní vzťahov.

Tretí dom - je symbolom vzdelania a komunikácie. Dotýka sa našich duševných schopností, myslenia a nadväzovania kontaktov s okolím. Ovplyvňuje tiež náš vzťah k cestovaniu, alebo všeobecne k cestám (napríklad za poznaním). Vďaka tomuto domu máme zmysel pre dobrodružstvo a dobre sa družíme v kolektíve.

Štvrtý dom - predstavuje náš domov alebo korene. Skrátka miesto, kde sa cítime bezpečne a svoji. Nemusí nutne symbolizovať dom alebo nejakú stavbu, môže symbolizovať napríklad aj človeka, s ktorým také emócie zažívame, s ktorým je nám dobre. Spojenie má tiež s majetkom alebo s rodičmi.

Piaty dom - symbolizuje schopnosť sebavyjadrovania a tvorivosť. Predstavuje akýsi náš impulz zvečniť svoju existenciu a zanechať po sebe niečo na svete. Patria sem napríklad koníčky, umelecká činnosť, ale tiež napríklad deti. Ovplyvňuje tiež vnímanie seba samého a snahu odlíšiť sa od ostatných.

Šiesty dom - je symbolom zamestnania, povinností, ale aj nášho zdravia. Ovplyvňuje vzťah k ostatným jedincom, obzvlášť čo sa našej podriadenosti týka. Dotýka sa každodenných praktických úkonov, vzťahov na pracovisku. Prejavuje sa tiež v nášmu postoju k zdraviu a napríklad aj schopnosti sa oň starať.

Siedmy dom - čiže dom zapadajúceho znamenia, čiže Descendent, symbolizuje osobné a dôverné vzťahy. Predstavuje predovšetkým osoby, ktoré sú nám veľmi blízke a to, aké vzťahy s nimi máme. Dotýka sa tiež nášho spoločenského uvedomenia, ale aj schopnosti prispôsobiť sa. Znamenie v tomto dome potom predstavuje ideálneho partnera, s ktorým by sme sa mali priťahovať.

Ôsmy dom - predstavuje uspokojenie našich (i najvnútornejších) potrieb. Veľmi silno ovplyvňuje našu psychologickú stránku. Pre tento dom sú dôležité príbuzenské vzťahy, ale aj majetok - a jeho vytváranie. Často sa tiež spája s okultizmom, mágiou a fantáziou.

Deviaty dom - symbolizuje cestovanie, vzdelanie a životnú filozofiu. Poukazuje na túžbu človeka neustále sa zlepšovať. Je to oblasť dlhodobých cieľov, plánovanie a všeobecne budúcnosti. Patrí sem aj náboženstvo, cirkev a právo. Prejavovať sa bude tiež v záľube v dobrodružstve a spoločenskej povahe.

Desiaty dom - je symbolom našej kariéry, prestíže a reputácie. Predstavuje túžbu človeka získať svoju identitu v spoločnosti a stať sa uznávanou autoritou. Zaoberá sa tiež zamestnaním, našim miestom v hierarchii a našej povesti. Dotýka sa aj štátnych a iných ďalekosiahlych záležitostí.

Jedenásty dom - je symbolom priateľstva, spoločnosti a ideálov. Poukazuje na to, ako sme schopní sa začleniť, ale aj naše želanie, ciele a nádeje. Do tohto domu patria napríklad aj ľudia s ktorými sa v živote stretávame a ktorí nám pomáhajú alebo svojím konaním ovplyvňujú naše životné cesty.

Dvanásty dom - symbolizuje podvedomie, emócie a tajomstvo. Je to oblasť problémov a obmedzení. Dotýka sa emocionálnych problémov, nepravdy a ťažkostí, ktoré v živote musíme prekonávať. Dovoľuje nám však tiež hľadieť na svet s odstupom. Vzďaľuje nás od každodenného života a dáva väčší priechod fantázii.