15.10. 2023

Dvojitý plameň

Každý človek má šancu stretnúť svoj dvojitý plameň. Toto spojenie sa často zamieňa so vzťahom spriaznenej duše, ale ide o veľmi odlišné puto. Spriaznená duša vstupuje do nášho života, aby nás podporila a pridala sa k nám na našej ceste. Stretnutie s dvojitým plameňom naprotitomu spôsobuje radikálne životné premeny. Nastavuje nám zrkadlo, cez ktoré môžeme lepšie pochopiť svoje vlastné túžby, silné a slabé stránky.

Dvojitý plameň

V oboch prípadoch ide o duchovné spojenia, ktoré sa prejavujú rôzne. Všeobecne sa verí, že na svete máme niekoľko spriaznených duší, ale dvojitý plameň existuje len v jednej ďalšej inkarnácii. Je to preto, lebo ide o rozdelenie jednej duše na dve polovice, ktoré sa stali samostatne celými.

Ak ste zažili stretnutie a mali ste pocit, že ste sa už stretli, alebo ste mali pocit lásky na prvý pohľad, s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o dvojitý plameň. Ľudia v takomto vzťahu zdieľajú intenzívne spojenie a jasne cítia energiu toho druhého, aj keď nie sú fyzicky spolu. Toto spojenie býva intenzívne v každom ohľade. Bohužiaľ, aj v negatívnom zmysle, a môže sa ľahko stať deštruktívnym, načo aspoň jeden z dvojice nevydrží tlak a nakoniec ich práve silné spojenie rozvedie. Vplyv tohto vzťahu je však vždy trvalý, pretože v ňom dochádza k vysokej miere fyzickej a duševnej intimity, ktorá oboch mení. Rozchod prináša bolestnú stratu, akoby človek stratil kus vlastnej duše.

Astrológia nám môže pomôcť určiť, či je niekto naším dvojitým plameňom, alebo nie. Často sa stáva, že obaja sú narodení v rovnakom znamení alebo v rovnakom živle, čo vysvetľuje spoločné črty. V niektorých prípadoch sa dokonca môžu narodiť v rovnaký deň. Nie je to však pravidlom a môžu mať v horoskope rozdielne postavenie planét alebo mesačných uzlov.

Jednou z najčastejších mylných predstáv o dvojitých plameňoch je, že ide vždy o milostné vzťahy. Hoci to tak často býva, môžu byť aj platonické, v rámci rodiny alebo medzi priateľmi. Vždy však ide o hlboké duchovné spojenie, ktoré sa nedá porovnať so žiadnym iným.