15.7. 2023

Pluto vo Vodnárovi

Pluto sa prvýkrát od konca 18. storočia presúva do Vodnára a zostáva tam dve desaťročia. Bude si na štýl vzdušného znamenia chvíľu zvykať a niekoľkokrát sa presunie z Vodnára späť do Kozorožca. V roku 2023 už nejaký čas pobudol vo Vodnárovi a 20. januára 2024 opäť vstúpi do tohto znamenia, kde zostane až do 1. septembra. Od 19. novembra v ňom zostane až do roku 2043 a opäť sa tam vráti v roku 2044, kým sa presunie do znamenia Rýb.

Pluto vo Vodnárovi

Pluto je pomenovaný podľa gréckeho boha podsvetia a v astrológii symbolizuje hĺbku, tajomstvo, cykly smrti a znovuzrodenia, ako aj deštrukciu a tvorbu. Vďaka jeho vzdialenosti od Slnka sa predpokladá, že má skôr významný a dlhodobý vplyv na spoločnosť než na jednotlivca. Poskytuje nám obrovské možnosti vo všetkých oblastiach života. Na druhej strane nás môže viesť k posadnutosti, protirečeniam a túžbe po moci. Pluto sa vyžíva v extrémoch a vťahuje do nášho života dramatické udalosti.

Progresívny a nekonvenčný Vodnár vládne spoločenským vzťahom, technológii, rovnosti, vede a humanitárnym aktivitám. Preto sa transformačná sila Pluta prejaví v týchto oblastiach a prinesie zmeny v spoločnosti najmä prostredníctvom technológie a vedy. Táto silná konjunkcia ovplyvní spôsob nášho života, spôsob práce, komunikácie, prijímania informácií a chápania sveta. Prinesie väčší dôraz na sociálnu spravodlivosť a budeme hľadať cestu väčšej slobody.

Toto spojenie zvýši intuíciu a napomôže duchovnému rastu. Vodnár sa spája s vyšším vedomím a energia Pluta poskytne čas na hlboké sebapoznanie. Táto energia však môže vyvolať aj konflikty. Vodnár si cení slobodu a individualitu, ale odvrátená strana týchto pozitív sa môže zmeniť na pocit odcudzenia a nepochopenia. Preto môžeme očakávať veľké zmeny aj v oblasti vzťahov.

Ľudia narodení v znamení Vodnára alebo s jeho silným umiestnením v horoskope pocítia vplyv tranzitu Pluta citeľnejšie. Budú sa opakovane oslobodzovať od starých vzorcov a hľadať svoju vlastnú cestu. Nebude to ľahké, pretože pozitívny, ale aj negatívny vplyv Pluta budú pociťovať silnejšie ako ostatní.

Vek konjunkcie Vodnára s Plutom bude mať výrazný vplyv na spoločnosť a jednotlivcov, ktorý môže byť pozitívny aj negatívny. Preto je dôležité prijať energiu Pluta a pracovať s jeho umiestnením vo Vodnárovi tak, aby sme dosiahli úspech v osobnom živote, ale aj v celej spoločnosti.