4.2. 2020

Spln - Super Moon

Už 9. februára budeme na nočnej oblohe sledovať spln, ktorý bude oproti ostatným oveľa jasnejšie. Nastane totiž Super Moon - fáza, kedy sa Mesiac dostane najbližšie k planéte Zem, a tak to vyzerá, akoby dosahoval väčších rozmerov než za bežného splnu. Vďaka tomuto umiestnenie na zemský povrch odráža ďaleko viac svetla, čo má veľký vplyv na všetky prírodné javy. Najzreteľnejšie bude jeho aktivita na mori, kde zvyšuje silu prílivu.

Spln - Super Moon

Avšak pôsobenie splne môžeme pozorovať aj na sebe. Toto postavenie planét a hviezd neblaho ovplyvňuje fungovanie ľudského organizmu, a tak sa v tomto období telo horšie vyrovnáva s chorobami a pomalšie hojí rany. Preto by sme sa mali vyvarovať akémukoľvek zdravotnému zákroku a namiesto toho sa starať skôr o naše duševné zdravie. V tejto mesačnej fáze sú ľudia oveľa citlivejšie, a preto nastáva správna doba k relaxácii, odpočinku či meditácii.