Splny 2024

Tabuľka splnov v roku 2024 uvádza presný dátum a čas jednotlivých splnov 2024 a tiež astrologické znamenie, na ktoré tento jav v danom období pôsobí najviac.

Splny 2024

Z tejto tabuľky si potom každý môže jednoducho odvodiť, kedy by si mal dávať najväčší pozor na svoje zdravie. Kedy je pre neho vhodné užívať lieky, či kedy by sa mal zdravotným zákrokom a obzvlášť potom operáciám vyhnúť. To je dôležité dodržať najmä pri splne aj niekoľko dní pred ním. Aj užívanie liekov by mal v tomto období jedinec obmedziť. Hazardovať so zdravím sa naozaj neoplatí, máte predsa len jedno.

22.6. 2024  03:10Kozorožec   01 '
21.7. 2024  12:19Kozorožec > Vodnár
19.8. 2024  20:28Vodnár   29°03 '
18.9. 2024  04:36Ryby   27°07 '
17.10. 2024  13:27Baran   25°38 '
15.11. 2024  22:29Býk   24°41 '
15.12. 2024  10:02Blíženci   24°13 '
13.1. 2025  23:27Rak   24°02 '
12.2. 2025  14:54Lev   24°02 '
14.3. 2025  07:55Panna   24°05 '
13.4. 2025  02:23Váhy   23°58 '
12.5. 2025  18:58Škorpión   23°27 '
11.6. 2025  09:46Strelec   22°19 '

Mesiac

Mesiac ako jediná prirodzená družica Zeme, je pre astrológiu veľmi významný. Jeho pôvod nie je dodnes známy, ale existuje niekoľko vedeckých špekulácií. Jedna z nich je napríklad Teória spoločnej akreace, podľa ktorej Zem vznikla spolu s Mesiacom, ďalšia predpokladá, že sa Mesiac od Zemského povrchu odtrhol a zanechal tak za sebou oceánske dno. Najpravdepodobnejšia a v dnešnej dobe najlepšie prijímaná je Teória impaktu, podľa ktorej Mesiac pochádza z vyvrhnutého materiálu po kolízii so žeravou Zemou, ktorá sa pred miliónom rokov formovala.  

Oproti Zemi má Mesiac veľmi slabé magnetické pole, riedku atmosféru a nízku gravitáciu. Je od nás vzdialený viac ako 380 000 kilometrov, avšak cez to všetko veľmi silno ovplyvňuje život a celkovo prírodné procesy na Zemi. To znamená, že pôsobí napríklad na prírodné javy, kedy ovplyvňuje silu odlivu a prílivu, alebo tiež na naše fyzické i psychické zdravie. V istých fázach mesiaca je lepšie sa vyhýbať zdravotným zákrokom a operáciám, tiež si dávať pozor na užívanie psychotropných látok. Následky by mohli byť osudové a veľmi neblahé.

Mesiac rotuje synchrónne so Zemou, preto vidíme stále len jednu jeho stranu – privrátenú. Odvrátená strana je potom často nazývaná "temná". Ale je to skôr preto, že bola dlho neznáma a neprebádaná, v skutočnosti na ňu dopadá oveľa viac slnečného svitu.

Fáza

Ešte začiatkom nášho letopočtu bolo pre ľudstvo striedania mesačných fáz záhadou. Až Titus Lucretius vysvetlil, že povrch Mesiaca je tmavý a je len osvetľovaný slnečným žiarením. V skutočnosti rozdielne fázy pozorujeme, pretože pri obehu Mesiaca okolo Zeme sa neustále mení uhol spojnice medzi Mesiacom, Zemou a Slnkom, preto sa nám ukazuje v rôznych miestach svojej obežnej dráhy rôzna časť jeho osvetleného povrchu. Doba obehu Mesiaca okolo Zeme sa nazýva synodický mesiac a trvá asi 29, 53 dňa.

Spln

Spln je jediná poloha Mesiaca, pri ktorej vidíme celý jeho povrch osvetlený. Táto konštelácia - z astronomického hľadiska opozície - má veľký vplyv na všetky prírodné javy. Z najznámejších môžeme uviesť slapové javy, čiže zvýšenú silu prílivu. Spln pôsobí neblaho aj na ľudský organizmus. Ovplyvňuje napríklad choroby, tiež hojenie rán, ktoré je v tejto dobe značne pomalšie a rany môžu začať dokonca hnisať. Okolo splnu sa tiež odporúča vyhnúť akýmkoľvek operáciám a iným zdravotným zákrokom - napríklad aj návšteve zubára. Naopak je to vhodná doba pre kvantovú homeopatiu. Táto mesačná fáza totiž dokáže podporiť proces uvedomenia si svojich problémov a pomôcť tak človeku odhaliť negatívne vzorce svojho správania.

Tabuľka splnov v roku 2024

Uvádza presný dátum i čas jednotlivých splnov v roku 2024 a tiež astrologické znamenie, na ktoré tento jav v danom období pôsobí najviac.

Z tejto tabuľky si potom každý môže jednoducho odvodiť, kedy by si mal dávať najväčší pozor na svoje zdravie. Kedy je pre neho vhodné užívať lieky, či kedy by sa mal zdravotným zákrokom a obzvlášť operáciám vyhnúť. Dôležité je dodržať to najmä pri splne a niekoľko dní pred ním. Aj užívanie liekov by sa malo v tomto období obmedziť. Zdravie máte len jedno, a preto sa s ním naozaj neoplatí hazardovať.