12.10. 2019

Urán v opozícii so Slnkom

Na jeseň, konkrétne 22. októbra, budeme môcť na oblohe sledovať Urán v opozícii so Slnkom. Tento vzácny jav nastáva, keď Urán zaujme protiľahlú polohu voči našej materskej hviezde, a tak na oblohe vzniknú priamo dokonalé podmienky pre jeho pozorovanie - Urán sa nám vplyvom slnečného žiarenia bude zdať jasnejší a väčší ako kedykoľvek predtým a navyše aj viditeľný po celú noc.

Vďaka tomu máme tú najlepšiu príležitosť, si s pomocou ďalekohľadu prehliadnuť tretí najväčší planétu našej slnečnej sústavy, ktorá sa radí medzi takzvané joviálne planety. Ak sa túto udalosť vypravíte sledovať rovno do hvezdárne, pravdepodobne budete mať to šťastie si prezrieť aj jeho žiarivý prstenec spolu s 27 mesiacmi, ktoré okolo Uránu obiehajú.