Merkúr v Baranovi

Merkúr: charakterizuje náš intelekt a schopnosť sa vyjadrovať a komunikovať; dôležitú úlohu hrá tiež v oblasti vzťahov alebo v osobnom rozvoji

Baran: Človek narodený v tomto ohnivom znamení vyčnieva svojou vnútornou, ale aj vonkaj...

Ostatní ľudia si zrejme budú pripadať vedľa človeka, ktorý má Merkúr v Baranovi trochu pomalí. Takýto jedinec totiž rýchlo chápe súvislosti a ide bez zbytočných okolkov priamo k jadru problému a k riešeniu.

Rýchlo a spontánne myslí aj hovorí, na druhú stranu občas býva netaktný. Môže sa objaviť tiež problém s empatiou a s tým spojená neschopnosť vcítiť sa do druhých.


V tomto období budete mať vecné a veľmi rozhodné myslenie, čo bude veľkou výhodou pri riešení problémov. Nebude vám robiť problém prísť s novými nevšednými nápadmi, a to úplne spontánne. Môžete však naraziť na problémy so sústredením. Čo sa týka komunikácie, v tomto období budete veľmi sebavedomí, energickí a presvedčiví.