Merkúr v Blížencoch

Merkúr: charakterizuje náš intelekt a schopnosť sa vyjadrovať a komunikovať; dôležitú úlohu hrá tiež v oblasti vzťahov alebo v osobnom rozvoji

Blíženci: Ľudia narodení v znamení blížencov javia veľký záujem učiť sa nové veci, a preto...

Vo svojom znamení - teda v Blížencoch je Merkúr umiestnený veľmi pevne, čo nám naznačuje bystrú myseľ a otvorenosť voči novým podnetom. U takýchto jedincov potom nedostatok húževnatosti býva kompenzovaný verbálnou obratnosťou. Ich komunikáciu neovládajú ani tak myšlienky ako skôr fakty. Preto môžu aj na skeptického jedinca pôsobiť presvedčivo. Radi si tiež neustále rozvíjajú svoju slovnú zásobu.


V tomto období budete veľmi verbálne zdatní, budete skvelým rečníkom. Nebude vám chýbať ani slovná zásoba, ani sebavedomie. Navyše, s vašim prístupom, kedy nikomu nič nevnucujete, si dokážete získať mnoho poslucháčov a dokážete ich aj ovplyvniť. Vaše záujmy budú veľmi rozmanité. Baviť vás bude čokoľvek, čím si rozšírite svoje obzory a ukojíte svoju túžbu po vzdelávaní.