Merkúr vo Váhach

Merkúr: charakterizuje náš intelekt a schopnosť sa vyjadrovať a komunikovať; dôležitú úlohu hrá tiež v oblasti vzťahov alebo v osobnom rozvoji

Váhy: Narodeným v znamení váh vládne planéta Venuša, to tiež zapríčiňuje ich silné cit...

Umiestnenie Merkúru vo Váhach prepožičiava ľuďom schopnosť reflektovať názory a myšlienky druhých. Ľudia s týmto umiestnením tak mávajú dar upokojovať a uisťovať ľudí vo svojom okolí, že im ostatní rozumejú.

Pod týmto vplyvom jedinci dostávajú schopnosť graciózne sa vyjadrovať, sú schopní tlmočiť čokoľvek s vysokou mierou taktnosti. Mnohokrát to z nich robí presvedčivú, avšak nie úplne úprimnú osobu.


Ak sa v tomto období ocitnete uprostred nejakého sporu, bude pre vás veľmi ťažké prikloniť sa len k jednej zo strán. Vaše rozhodovanie je pomalšie, pretože potrebujete všetko starostlivo zvážiť. Ak máte interpretovať svoj vlastný názor, vaše vyjadrovanie je skôr ťažkopádne. Neradi by ste si narobili nepriateľov, najradšej by ste so všetkými vychádzali.