Neptún v Baranovi

Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

Baran: Človek narodený v tomto ohnivom znamení vyčnieva svojou vnútornou, ale aj vonkaj...

Človek s Neptúnom v Baranovi spravidla bojuje za nejaký ideál. Nezriedka sa stáva, že s týmto umiestnením vediete boj veľmi zaslepene a neberiete ohľady na morálne hodnoty a princípy. Objavuje sa tiež túžba po osvietení a oslobodení. Dosahovať ho pravdepodobne budete cez tradície a umenie. Veľký dôraz kladiete tiež na zušľachťovanie svojich duševných schopností.


Viera, inšpirácia a túžba - toto sú vlastnosti, ktorým v tomto období budete prikladať veľký dôraz a nezriedka ich budete dokonca aktívne presadzovať. A to aj napriek tomu, že ostatní s vaším názorom možno nesúhlasia. Vo svojich bojoch totiž v tomto období budete nezlomní a tvrdohlaví. Počas tohto obdobia budete tiež dozrievať - osobnostne i fyzicky. Oslovovať vás môžu tiež globálne otázky v zmysle životného prostredia a zachovania Zeme pre budúce generácie.