Neptún v Panne

Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

Panna: Narodeným v znamení Panny vládne planéta Merkúr. Teda ide o kritických a rozumov...

Hlavným ukazovateľom umiestnenia Neptúnu v Panne môže byť kríza. Pod tlakom ostatných, napríklad rodiny alebo všeobecne spoločnosti opúšťate svoje zažité pozície a riskujete príliš veľa.

Pozitívny spôsob, ako toto umiestnenie na ľudí pôsobí, sa rozhodne prejaví v zmysle pre čistotu a poriadok. V extrémnych prípadoch sa však u vás môže objavovať aj narcizmus.


V tomto období môžete pociťovať akúsi schopnosť predvídať budúce udalosti, aj keď si toho možno nebudete vedomí. Každopádne to môže spôsobiť, že budete citlivejší a uzavretejšie než obvykle. Osvietenie a oslobodenie budete schopní dosiahnuť napríklad skrz tvorivú činnosť, pri ktorej uľahčíte svojim myšlienkam. Toto obdobie bude veľmi prínosné pre umelcov.