Neptún v Rakovi

Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

Rak: Vládcom tohto vodného znamenia je mesiac. Jedinci narodení v tomto znamení sú ve...

Umiestnenie Neptúnu v Rakovi rozhodne nemôžeme zaradiť medzi pozitívne postavenia. Prináša so sebou totiž isté riziká. Títo jedinci bývajú napríklad náchylnejší k psychickým problémom, ale aj alkoholizmu. Ste spravidla veľmi vnímaví voči okoliu, uznávate tradície a rodinné hodnoty a práve v rodine sa cítite bezpečne a sami sebou. Ak takéto zázemie nemáte, len ťažko môžete dosiahnuť osvietenie.


Toto obdobie pre vás bude pravdepodobne veľmi nepokojné, hlavne čo sa týka vašej psychickej odolnosti. Ako citovo založeným jedincom vám najlepšie bude v spoločnosti druhých, napríklad v rodinnom kruhu. Jednak sa tu budete cítiť bezpečne a jednak nebudete musieť tráviť čas osamote so svojimi myšlienkami. Skrze harmonické prostredie a isté poslanie (napríklad výchovu potomkov) budete v tomto období schopní dosiahnuť osvietenie.