Neptún vo Vodnárovi

Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

Vodnár: Narodenému v znamení Vodnár vládne planéta Saturn a Urán, preto sú aj títo ľudia...

Umiestnenie Neptúnu vo Vodnárovi dokáže veľmi ovplyvňovať ľudské ego a vnímanie seba samého. Taký človek má k dispozícii veľký potenciál, avšak nemá príliš chuť do veľkých činov. Prahnete po sláve, ale zároveň nemáte prílišné ambície robiť niečo zvláštne. Na druhej strane však máte pocit, že by ste mal byť svojim okolím vnímaný ako jedinečný.


Vplyv tohto obdobia býva veľmi silný. Môže so sebou prinášať aj existenčné problémy. V tomto období zrejme budete mať chuť propagovať nové a nevšedné tendencie, niekedy až revolučné. Na druhej strane toto protichodné postavenie môže spôsobiť aj uchyľovanie sa k viere a náboženstvu a následnú rozpoltenosť, ktoré hodnoty považujete v živote za dôležitejšie.