Ascendent v Blížencoch

Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

Blíženci: Ľudia narodení v znamení blížencov javia veľký záujem učiť sa nové veci, a preto...

Ak sa váš Ascendent nachádza v Blížencoch, pravdepodobne sa vaša životná cesta bude uberať smerom k vzdelaniu a porozumeniu. Títo jedinci bývajú veľmi vnímaví a chápaví a sami oplývajú schopnosťou ľahko vyjadriť všetko, čo majú na jazyku.

Ascendent v Blížencoch však v istých prípadoch môže priniesť až prebytok informácií. V takých chvíľach potom títo jedinci tápu a nevedia, čo si s takým objemom znalostí počať. Výsledkom potom v extrémnych prípadoch môže byť, že ich osobnosť je akoby rozpoltená, takzvane preskakuje medzi viacerými druhmi správania a pováh.

Takí ľudia sú schopní sústrediť sa na viac vecí naraz, niekedy sa snažia zbrklo sa stotožniť s vonkajším svetom až príliš okato. Harmóniu dosiahnu až vo chvíli, keď sa naučia ich mentálne schopnosti využívať naplno a odseparovať potrebné a nepotrebné.