Ascendent

charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

Ascendent

Ascendent - čiže východzí bod horoskopu - je znamenie zverokruhu, ktoré sa nachádzalo na východnej ekliptike v mieste a čase vášho narodenia. Tento aspekt je preto dôležitý faktor osobného horoskopu definujúceho vašu štartovaciu energiu a smer do života.

Symbolizuje identitu človeka a to, ako sa prejavuje navonok. Aké má vyjadrovacie schopnosti a vystupovanie, ako pôsobí na druhých, s kým sa stotožňuje alebo tiež to, ako vníma sám seba. Môžeme ho chápať ako akúsi "optiku", ktorú má každý človek absolútne unikátnu. Na rovnakú realitu tak dvaja rôzni ľudia môžu pozerať odlišne.

Ascendent tiež predstavuje spôsob, akým sa staviame k problémom, náboženským, filozofickým či iným otázkam. Vypovedá o tom, akým spôsobom sa dokážeme integrovať do spoločnosti a ktorých jedincov si budeme vyberať za svojich spoločníkov.

Ascendent v Baranovi Ascendent v Býkovi Ascendent v Blížencoch Ascendent v Rakovi Ascendent ve Levovi Ascendent v Panne Ascendent vo Váhach Ascendent v Škorpiónovi Ascendent v Strelcovi Ascendent v Kozorožcovi Ascendent vo Vodnárovi Ascendent v Rybách