Ascendent v Rybách

Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

Ryby: Tomuto vodnému znameniu vládnu planéty Jupiter a Neptún. Bývajú nerozhodní a je ...

Jedinci, ktorí majú Ascendent v Rybách, bývajú veľmi tvoriví. Dokážu vnímať život v jeho prirodzenej podstate a ich nesmierna citlivosť im umožňuje vnímať veľmi intenzívne. Ich myšlienky však často podliehajú sugescii, a tak sa v niektorých situáciách cítia zmätení. Napríklad, keď si predstavujú istý výsledok situácie, ktorý môže byť v realite úplne odlišný.

To, čo ostatní hovoria na vás nemá tak veľký vplyv ako ich emócie. Niekedy s vami nie je ľahká reč. V mnohých situáciách si nenecháte vyhovoriť svoju pravdu, ktorá môže byť značne skreslená práve vašej schopnosťou sugescie.

Mimo svoju prirodzenosť si nie ste istí sami sebou. Neviete, kto vlastne ste a vaša osobnosť sa mení podľa človeka, v ktorého prítomnosti sa práve nachádzate. Dokážete sa veľmi rýchlo prispôsobiť. To, že sa vciťujete do úlohy druhých, síce niektorí dokážu oceniť, vás samotných to však môže veľmi vysiľovať.