Ascendent v Rakovi

Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

Rak: Vládcom tohto vodného znamenia je mesiac. Jedinci narodení v tomto znamení sú ve...

Ľudia s Ascendentom v Rakovi majú schopnosť starať o druhých, dodávať im pocit bezpečia a tvoriť príjemné a harmonické prostredie. Sami sa potom v takom zázemí cítia výborne, čo sa odráža aj na ich prejave. Dokážu byť rovnako veľmi oddaní nejakému človeku, ale tiež napríklad svojej prácu či koníčkom. V extrémnych a negatívnych prípadoch však tieto hlboké city môžu prerásť až v závislosť a následnú emočnú nestabilitu. Nezriedka sa u takých jedincov stretávame aj s častými zmenami nálad.

Ak niečo zasahuje do vašich plánov alebo ohrozuje vaše bezpečné prostredie, máte tendencie reagovať veľmi silno.

Často sa tiež stane, že pre druhých ste schopní obetovať oveľa viac, než by oni obetovali pre vás. Táto disbalancia je spravidla veľmi nezdravá, avšak vy si akoby nemôžete pomôcť. Vo svojom prejave sa často štylizujete do úlohy mučeníka či obetného baránka.