Ascendent v Baranovi

Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

Baran: Človek narodený v tomto ohnivom znamení vyčnieva svojou vnútornou, ale aj vonkaj...

Človek s Ascendentom v Baranovi sa vyznačuje silnou a ucelenou identitou. Má tak zaiste veľký potenciál byť úspešný. Pre zjednotenú myseľ je totiž jednoduchšie brať názory druhých s rezervou a nepripustiť si tak príliš uštipačné poznámky závistlivých jedincov.

Zrejmá je tu tiež snaha držať krok so svetom a so všetkými jeho vymoženosťami. Avšak v prípade, keď sa vám nedarí, máte sklony k pocitu menejcennosti, čo môže v extrémnych prípadoch viesť dokonca k depresiám. Každopádne vás s najväčšou pravdepodobnosťou celý život bude sprevádzať súťaživosť. To, čo sa k vám dostane napríklad zadarmo alebo bez väčšej snahy si nebudete vážiť toľko ako to, čo si ťažko vybojujete.

Na svoje okolie pôsobíte energicky a dominantne. Presne takéhoto jedinca si vyberáte za svoje vzor a presne takýto by ste sami tiež chceli byť.