Ascendent v Škorpiónovi

Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

Škorpión: Základným povahovým rysom tohto znamenia je snaha vniknúť až na úplné dno všetký...

Ascendent v Škorpiónovi dokáže byť veľmi záhadný. Títo jedinci majú typicky vysoké ideály a sú schopní kvôli ich splneniu zájsť veľmi ďaleko. Spravidla sa neuspokoja s faktami, každú informáciu sú odhodlaní preskúmať do detailu a ísť až na samé dno. Našťastie, vďaka vašej intuícii dokážete ľahko odstrániť problémy, ktoré sa vyskytnú. A práve to vás tiež napĺňa. Dalo by sa tak povedať, že vaša cesta je zároveň vašim cieľom.

Jedinci s Ascendentom v Škorpiónovi dokážu byť veľmi citliví pokiaľ ide o ich sexuálne pudy. Pocity frustrácie pravdepodobne budú prežívať veľmi intenzívne. V zlej nálade dokážu títo jedinci ostro kritizovať druhých, pretože v každom vidia to najhoršie. Aj ostatným je tak už od pohľadu jasné, že je ich postoj zaujatý.

Ľudia z vášho okolia by vám možno radi pomohli, vy ich však väčšinou odmietate pustiť k sebe bližšie.