Ascendent v Panne

Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

Panna: Narodeným v znamení Panny vládne planéta Merkúr. Teda ide o kritických a rozumov...

Ascendent v Panne takýmto jedincom predurčuje čistú dušu. Vyznačujú sa schopnosťami usporiadať si svoju osobnosť a nemať tak pochybnosti o svojej identite. Majú vrodený zmysel pre slušnosť a dôstojnosť, sú veľmi kultivovaní a humanistickí. To všetko ale v reálnych medziach. Nerobia žiadne ilúzie ani o ľuďoch, ani o svete okolo nich.

Rozpor môže prísť vo chvíli, keď sami seba súdite podľa svojich ideálov (ktoré, ako už bolo povedané, sú čisté) a ostatných podľa ich skutkov. To, že používate dvojaký meter si možno sami neuvedomujete, ale ľudia, ktorí na vás pozerajú z vonku to dokážu odhaliť na prvý pohľad.

Často sa u týchto jedincov môže vyskytovať aj nadmiera angažovanosti, pokiaľ ide o ich zdravie. V oblasti kariéry sa prejavujú veľmi starostlivo, avšak pre ich strach zo zlyhania sa málokedy dočkajú vedúcich pozícií. Vyhovovať im tiež budú skôr manuálne práce.