Ascendent vo Vodnárovi

Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

Vodnár: Narodenému v znamení Vodnár vládne planéta Saturn a Urán, preto sú aj títo ľudia...

Ascendent vo Vodnárovi značí objaviteľa. Život takýchto jedincov sa točí okolo rozvoja a techniky. Na svet majú rozhodne futuristický pohľad. Niekedy až do takej miery, že im ostatní prestávajú rozumieť. Dokážu mať veľký vplyv aj na ostatných jedincov. Ich intelekt a schopnosť myslieť totiž druhých veľmi motivuje vo vlastnom duchovnom vývoji. V sporoch spravidla zostávajú nestranní, udržujú si totiž radi nadhľad a rozhodne sa nechcú vo svojom rozhodnutí unáhliť.

Váš najväčší problém spôsobuje neukojená zvedavosť. Tá vás môže dokonca vyviesť z vašej prirodzenosti. Neuvedomujete si, že niekedy nie je zdravé vedieť úplne všetko, naopak sa môžete stať posadnutými túžbou po informáciách.

Medzi vaše vlastnosti i prejavy patrí tiež nebojácnosť. Nebojíte sa boriť tradície a porušovať pravidlá, ale len za predpokladu, že sú nezmyselné alebo zastarané. Aj v rebelských činoch si tak udržujete akúsi dávku zodpovednosti.