Ascendent ve Levovi

Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

Lev: Vládcom toho znamenia je slnko a aj preto patrí Lev medzi ohnivé znamenia. Práve...

Ascendent v Levovi predstavuje tvorivosť, silu i pevnú vôľu. Skrátka výborné predpoklady vyjadriť vaše myšlienky a presadiť si svoje. Vaša osobnosť je veľmi jasná vďaka vášmu potenciálu.

Jedinci, ktorí majú Ascendent v Levovi, by mali silne dbať na to, aby sa držali na správnej ceste a aby nekonali nič proti svojej prirodzenosti. Následky môžu byť fatálne. Napríklad byť stredobodom pozornosti je pre vás to správne miesto, avšak ak sa sem snažíte vlichotiť a pretvárať svoju osobnosť tak, aby ste sa zapáčili ostatným, stanete sa egoistickými a veľmi pyšnými. A ako vieme, s pýchou prichádza pád.

Priťahovať vás bude tiež bohatstvo a všetko s ním spojené, je však potrebné, aby ste mali na pamäti, že hmotné statky môžu byť len prechodné. V opačnom prípade na svoje okolie môžete pôsobiť negatívne.