Ascendent v Kozorožcovi

Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

Kozorožec: Prirovnanie ľudí narodených v tomto znamení ku skutočnému kozorožcovi je veľmi p...

Ascendent v Kozorožcovi patrí medzi jeden z najnáročnejších. Títo jedinci pravdepodobne nebudú mať ľahký život. Títo ľudia v sebe majú často silne zakorenený pocit zodpovednosti a vyznačujú sa aj vysokou trpezlivosťou. Životom kráčajú opatrne a majú tendencie bez prestania hodnotiť svoje činy či rozhodnutia, dokonca ich spochybňovať. Podvedome sa zrejme boja, že sa ocitnú v situácii, kedy budú musieť za svoje zlé rozhodnutia zaplatiť.

Zmysel pre povinnosť často pramení z pocitu, že na vás niekto dohliada. Dávate si tak veľmi záležať, čo je vysoko cenené napríklad v manuálnych prácach. Zákony a pravidlá vás upokojujú. Je to pre vás istý návod, ako robiť veci správne. Váš prejav navonok býva neistý a chvíľu vám trvá, než si k niekomu nájdete cestu a kým si aj vy sami otvoríte druhým. Vo vzťahoch to spočiatku nebudete mať jednoduché.