Ascendent vo Váhach

Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

Váhy: Narodeným v znamení váh vládne planéta Venuša, to tiež zapríčiňuje ich silné cit...

Ascendent vo Váhach je v rámci zverokruhu veľmi mimoriadne postavenie. Títo jedinci majú osobnosť založenú na láske, harmónii a schopnosti zdieľať všetko dobré aj s ostatnými. Vznešená, milá a priateľská povaha takýmto jedincom zaručí veľa pravých priateľov. Vaše ego vám príliš veľa nehovorí, radi ho odložíte bokom, aby ste neporušili atmosféru panujúcu vo vašom okolí.

Ak títo jedinci potom vybočia mimo svoju prirodzenosť, stretnú sa s mnohými extrémnymi pocitmi. Potom prichádzajú stavy nerozhodnosti, skľúčenosti a neistoty.

Často sa môže stať, že nepochopíte podstatu pravdy, a tak sa v kľúčových situáciách - hoci nevedomky - dokážete postaviť na zlú stranu. Aj vaše okolie si zrejme všimne, že ste ľahko ovplyvniteľní. Pozor si potom musíte dať na takých jedincov, ktorí by to chceli zneužiť. Snažte sa radšej byť svoji a originálni.