Jupiter v Baranovi

Jupiter: je symbolom pokroku a udalostí; pod jeho vplyvom je človek radostný, až bodrý, v negatívnom zmysle môže podporovať hazard a gamblerstvo

Baran: Človek narodený v tomto ohnivom znamení vyčnieva svojou vnútornou, ale aj vonkaj...

Ak je Jupiter v Baranovi silne umiestnený, môže jedinec priťahovať veľa problémov, správať sa nevkusne či prehnane. Táto kombinácia jedincovi dodáva sebadôveru a nadšenie a podporuje bojovného ducha. Títo jedinci potom riskujú, že si naložia príliš veľkú záťaž, ktorú sami nebudú schopní zvládnuť. Podporení vplyvom Jupitera taktiež priťahujú financie a dokážu skvele propagovať a horlivo agrumentovať


V tomto období naplno využijete svoj vodcovský potenciál. Tí jedinci, ktorí sú sebaistí a neboja sa vystúpiť z radu, môžu dokonca určovať trendy a ovplyvniť tak veľký rad ľudí vo svojom okolí. Nebude vám chýbať ani energia, a keď ju navyše teraz dokážete previesť na ostatných, nebude vám stáť nič v ceste. Nevýhodou je to, že k sebe môžete priťahovať bezradných ľudí.