Jupiter

je symbolom pokroku a udalostí; pod jeho vplyvom je človek radostný, až bodrý, v negatívnom zmysle môže podporovať hazard a gamblerstvo

Jupiter

Z astronomického hľadiska je Jupiter piatou planétou od Slnka a zároveň tou najväčšou . Je tiež prvou planétou, ktorá už nepatrí do vnútorného systému. Preto je aj z hľadiska astrológie veľmi dôležitým prelomovým bodom.

Jupiter do horoskopu prináša sebadôveru a optimizmus a často býva spojený s myšlienkou šťastia a radosti. Človek, ktorý s touto planétou rezonuje bude veľmi bodrý a nebude sa báť riskovať. Aj preto je logické, že táto planéta býva spájaná s gamblerstvom a hazardom, či už v podobe experimentov, alebo chybných úsudkov.

Planéta je spájaná s ďalekými cestami - a to ako fyzickými, tak aj mentálnymi. Na týchto cestách nás sprevádza, dohliada na nás a ochraňuje nás. Môže byť tiež patrónom vzdelania, porozumenia – čo, ako si môžeme všimnúť, možno chápať ako prenesený zmysel slova "cesta".

Jupiter v Baranovi V tomto období naplno využijete svoj vodcovský potenciál. Tí jedinci, ktorí sú sebaistí a neboja sa vystúpiť z radu, ... Jupiter v Býkovi V tomto období sa vám bude dariť najmä v podnikaní, či obchodnej činnosti, čo sprostredkuje umiestnenie Jupitera v Bý... Jupiter v Blížencoch V tomto období sa ocitnete v jednom kole, čaká vás veľa ciest za poznaním, rozhovorov a diskusií s ľuďmi v okolí. Ťah... Jupiter v Rakovi V tomto období máte vysoké sociálne cítenie a budete dobre chápať morálne princípy. Obzvlášť tie, ktorým vás učili va... Jupiter v Levovi Tešiť sa môžete z pevného fyzického zdravia, duševného optimizmu, sebadôvery a živého vystupovania. Aj tieto pozitíva... Jupiter v Panne V tomto období môžu byť vaše vlastné ambície trochu obmedzené. Pre jedinca môže byť ťažké vyniknúť z davu a uspokojiť... Jupiter vo Váhach V tomto období si veľmi užijete cestovanie v spoločnosti druhých ľudí. Budete mať tiež tendenciu zaujať konvenčné mor... Jupiter v Škorpiónovi V tomto období môžete očakávať možný hmotný zisk z investícií, daní alebo poistenia. Nebezpečenstvo vám ale hrozí, ak... Jupiter v Strelcovi V tomto období sa budete s výhodou riadiť vlastným presvedčením. Budete sebaistí a preto si poradíte aj pri riešení r... Jupiter v Kozorožcovi Jupiter je v Kozorožcovi trochu obmedzovaný, preto zrejme budete v tomto období veľmi starostliví a opatrní. Radšej n... Jupiter vo Vodnárovi V tomto období budete flexibilní a plní pochopenia, čo sa ukazuje ako veľká výhoda pri práci s ľuďmi a s osobným prís... Jupiter v Rybách V tomto období vám bude lepšie v ústraní, mimo stredu pozornosti. Aj keď sa veľkým dielom zaslúžite o pomoc druhým, n...