Jupiter v Rakovi

Jupiter: je symbolom pokroku a udalostí; pod jeho vplyvom je človek radostný, až bodrý, v negatívnom zmysle môže podporovať hazard a gamblerstvo

Rak: Vládcom tohto vodného znamenia je mesiac. Jedinci narodení v tomto znamení sú ve...

Ľudia s Jupiterom v Rakovi mávajú veľmi vyvinutý zmysel pre ochranu. Obzvlášť keď ide o vlastnú rodinu, miesto bydliska, či národné hodnoty. Bohatstvo dokážu ľudia pod vplyvom tohto umiestnenia získať a uznávať iba v podobe rodiny a svojich blízkych. Pokiaľ ale títo jedinci nie sú schopní dosiahnuť uspokojenie, sú často nervózni a netrpezliví.


V tomto období máte vysoké sociálne cítenie a budete dobre chápať morálne princípy. Obzvlášť tie, ktorým vás učili vaši rodičia. Svojou láskyplnou a pod vplyvom Jupitera aj veselou povahou dokážete spríjemniť deň nejednému človeku vo vašom okolí. Najväčšiu váhu budete prikladať zabezpečeniu vlastnej rodiny. Niet preto divu, že vás to bude ťahať aj k zhromažďovaniu majetku, či peňazí.