Jupiter v Blížencoch

Jupiter: je symbolom pokroku a udalostí; pod jeho vplyvom je človek radostný, až bodrý, v negatívnom zmysle môže podporovať hazard a gamblerstvo

Blíženci: Ľudia narodení v znamení blížencov javia veľký záujem učiť sa nové veci, a preto...

Ak je Jupiter umiestnený v Blížencoch, môže to pre vás značiť záujem o vzdelávanie všeobecne. Toto umiestnenie v horoskope vytvára intelektuálnu zvedavosť bez ohľadu na to, či mal človek v minulosti prístup k adekvátnemu vzdelaniu. Skrátka, každá myseľ je prístupná a otvára sa všetkému novému. V tomto období nebudete mať radi osoby, ktoré vás budú brzdiť.


V tomto období sa ocitnete v jednom kole, čaká vás veľa ciest za poznaním, rozhovorov a diskusií s ľuďmi v okolí. Ťahať vás to bude tiež k novým skúsenostiam napríklad v zahraničí. Toto obdobie je vhodné aj pre tvorivú činnosť. Nevýhodou tejto túžby po informáciách, ktorú prináša vplyv Jupitera, môžu byť v pochybnosti o náboženstve, ktoré si snažíme vysvetľovať príliš logicky.