Jupiter v Panne

Jupiter: je symbolom pokroku a udalostí; pod jeho vplyvom je človek radostný, až bodrý, v negatívnom zmysle môže podporovať hazard a gamblerstvo

Panna: Narodeným v znamení Panny vládne planéta Merkúr. Teda ide o kritických a rozumov...

Ľudia s Jupiterom v Panne dokážu byť veľmi pracovití, zároveň ich práca dokáže aj baviť. Na druhej strane sa ale niekedy príliš zaoberajú maličkosťami a tak "pre stromy nevidia les". Tým si prirábajú veľa práce a zbytočne sa rozčuľujú. Výnimkou nie je ani zaujímanie praktického, v krajných medziach až cynického postoja k problémom. Obzvlášť ak ide o peniaze.


V tomto období môžu byť vaše vlastné ambície trochu obmedzené. Pre jedinca môže byť ťažké vyniknúť z davu a uspokojiť tak svoje ciele. Môžete sa tak stať nedôverčivým. Vo svojich názoroch totiž zostávate konzervatívni. Aby ste boli schopní svoju frustráciu vyriešiť, budete musieť upustiť od bazírovania nad detailami a nechať sa trochu strhnúť dianím v okolí.