Jupiter v Býkovi

Jupiter: je symbolom pokroku a udalostí; pod jeho vplyvom je človek radostný, až bodrý, v negatívnom zmysle môže podporovať hazard a gamblerstvo

Býk: Býkom vládne planéta Venuša, ktorá je charakteristická svojou sviežosťou a kráso...

Umiestnenie Jupitera v Býkovi často značí človeka, ktorému sa materiálne či finančne veľmi darí. V niektorých prípadoch môže dokonca priťahovať bohatstvo. V negatívnom zmysle slova však takéto postavenie v horoskope môže indikovať lakomosť, nenásytnosť, ba až samoľúbosť.

Ceníte si prírody a darov, ktoré z nej získavate. Dokážete si tak veci vážiť a k životu pristupujete pragmaticky.


V tomto období sa vám bude dariť najmä v podnikaní, či obchodnej činnosti, čo sprostredkuje umiestnenie Jupitera v Býkovi. Skrátka v čomkoľvek, čo zahŕňa financie. Svojim nadhľadom nad vecou, dokážete všetky rozpracované záležitosti dotiahnuť do zdarného konca. Ľudí, ktorí sa vás vo vašej cieľavedomosti budú snažiť brzdiť nebudete mať vôbec v obľube.