Jupiter v Levovi

Jupiter: je symbolom pokroku a udalostí; pod jeho vplyvom je človek radostný, až bodrý, v negatívnom zmysle môže podporovať hazard a gamblerstvo

Lev: Vládcom toho znamenia je slnko a aj preto patrí Lev medzi ohnivé znamenia. Práve...

Toto umiestnenie dokáže byť veľkorysé. Dodáva jedincom sebadôveru a vodcovský potenciál. Sprevádzať vás tiež bude pýcha na to, čo ste v živote dokázali. Pozor však na prílišný egoizmus a rozhadzovanie.

Jupiter v Levovi je veľmi výhodné postavenie pre ľudí vo vodcovských pozíciách - napríklad riaditeľa firmy, ale aj pre politikov.


Tešiť sa môžete z pevného fyzického zdravia, duševného optimizmu, sebadôvery a živého vystupovania. Aj tieto pozitíva so sebou prináša umiestnenie Jupitera v Levovi. Od ostatných budete očakávať rovnaké kvality. Ak sa vám ale niečo v tomto období nebude páčiť, budete sa uchyľovať skôr k panovačnosti. Navyše, nadmerná sebadôvera sa môže prejaviť v sklone k hazardným hrám.