Jupiter v Škorpiónovi

Jupiter: je symbolom pokroku a udalostí; pod jeho vplyvom je človek radostný, až bodrý, v negatívnom zmysle môže podporovať hazard a gamblerstvo

Škorpión: Základným povahovým rysom tohto znamenia je snaha vniknúť až na úplné dno všetký...

Ľudia s Jupiterom v Škorpiónovi disponujú veľkou vôľou a odhodlaním. Máte tiež potrebu problémy riešiť veľmi do hĺbky. Máte nadanie pre obchodovanie. Veľmi dobrí budete vo vedenie vlastnej živnosti, práve preto, že ste mu ochotní venovať čas aj usilovnosť.


V tomto období môžete očakávať možný hmotný zisk z investícií, daní alebo poistenia. Nebezpečenstvo vám ale hrozí, ak sa svojimi finančnými prostriedkami budete príliš riskovať, aj keď vás to napríklad láka. Vplyvom tohto umiestnenia tiež dostať môže viac priestoru vaša temná stránka.