Mars v Baranovi

Mars: charakterizuje našu energiu a silu - či už fyzickú, alebo psychickú; ovplyvňuje aj našu chuť k životu a tiež oblasti sexu, zdravia a športu

Baran: Človek narodený v tomto ohnivom znamení vyčnieva svojou vnútornou, ale aj vonkaj...

Umiestnenie Marsu v Baranovi, teda vo svojom vlastnom znamení, je veľmi mocné. Predstavuje ráznosť, silu, odvahu a v extréme až popudlivosť.

Väčšina energie, ktorú vydávate, je buď telesného alebo citového rázu. V kariére ste veľmi nadšení, schopní a rozhodní. Konflikt však môže nastať ak je potrebné, aby ste spolupracovali v tíme.


V tomto období nebudete mať problém pohotovo konať, navyše budete zrejme oplývať aj vysokým vodcovským potenciálom. To z vás jednak robí skvelých adeptov na vedúce pozície, ale aj veľmi vytrvalých a cieľavedomých v otázkach lásky. Vašou priamočiarosťou a energiou dokážete získať to, po čom túžite. Pozor však na stresové situácie, tu prídu tendencie správať sa neuvážene až drzo.