Mars v Panne

Mars: charakterizuje našu energiu a silu - či už fyzickú, alebo psychickú; ovplyvňuje aj našu chuť k životu a tiež oblasti sexu, zdravia a športu

Panna: Narodeným v znamení Panny vládne planéta Merkúr. Teda ide o kritických a rozumov...

Energia umiestnenia Marsu v Panne je rozhodne sústreďovaná na prácu a praktické zručnosti. Disponujete veľkými duševnými schopnosťami, avšak po emocionálnej stránke bývate skôr obmedzení. O citové záležitosti akoby nejavíte záujem. Ste spravidla svedomití pracovníci. Láska či vzťahy vás môžu negatívne rozptyľovať v starostlivo rozpracovanom pláne.


V tomto období sa rozhodne oplatí investovať svoju energiu do práce. Po citovej stránke teraz budete zažívať skôr útlm. Záležitosti týkajúce sa vzťahov vám možno dokonca budú pripadať príliš malicherné a nezaujímavé. Napĺňať vás bude zamestnanie, pokiaľ však niekto bude napríklad brániť vášmu výkonu a vy sa ocitnete v strese, môžu sa vyskytnúť tendencie ku kritickosti a podráždenosti.