Mars vo Vodnárovi

Mars: charakterizuje našu energiu a silu - či už fyzickú, alebo psychickú; ovplyvňuje aj našu chuť k životu a tiež oblasti sexu, zdravia a športu

Vodnár: Narodenému v znamení Vodnár vládne planéta Saturn a Urán, preto sú aj títo ľudia...

Umiestnenie Marsu vo Vodnárovi je potenciálne veľmi energické. Najviac úsilia vynakladáte na bránenie vlastnej originality a faktu, že ste unikátni a že sa odlišujete od ostatných. Niet preto divu, že sa cítite ohrození v prítomnosti ľudí s podobnými tendenciami.

V intímnom živote ste otvorení experimentom a máte liberálny prístup k otázkam sexu.


V tomto období si budete veľmi ceniť svojich priateľov, rodinu, alebo všeobecne ľudí, ktorí sú k vám lojálni. Za nich vám potom nebude robiť žiadny problém bojovať. Vaše morálne vedomie je v týchto dňoch veľmi vysoké. Preto vás pohľad na netoleranciu či nespravodlivosť zrejme veľmi naštve. Sami zastávate pokrokové názory a vyznačuje sa spravidla veľmi dobrými organizačnými schopnosťami.