Mesiac v Blížencoch

Mesiac: charakterizuje vnútro, dušu, vnútorné ja, či podvedomie a pod jeho vplyvom sa tak jedinec stáva plachým, uzavretým, citlivým

Blíženci: Ľudia narodení v znamení blížencov javia veľký záujem učiť sa nové veci, a preto...

U jedincov, ktorí majú Mesiac situovaný v Blížencoch, môžeme očakávať zmeny nálad aj pocitov. Toto znamenie je samo o sebe totiž nepokojné, prispôsobivé a až veľmi ľahko ovplyvniteľné. Preto sa často zaujímajú o to, čo si o nich myslia druhí. Príliš veľa takýchto detailných informácií však môže viesť k vnútorným problémom.

Na druhej strane sa vyznačujete aj veselou a žiarivou povahou, viete sa rýchlo orientovať a reagovať na meniace sa pravidlá. Často ste schopní sa pozerať na situáciu z mnohých uhlov pohľadu, a to aj z tých nových a neočakávaných, a precízne tak reflektovať realitu. Mávate tiež skvele vyvinutú koordináciu zraku a hmatu, čo výborne využijete napríklad v publicistike.


Pôsobiť na nás v týchto dňoch bude energia túžiacich po spoločnosti druhých ľudí. Radi budete komunikovať, ale aj počúvať. Často dokážete behom krátkeho okamihu pochopiť a vyhovieť potrebám jedincov vo svojom okolí. Takéto vlastnosti sú teraz v kurze, preto sa môžete tešiť obľúbenosti v kolektíve.

V stresových situáciách však prichádza tendencia sa pod vplyvom Mesiaca správať nerozhodne a mať tak problém plniť svoje záväzky. Môžu sa vyskytnúť pocity, ako by ste sa nemohli zbaviť vnútorného nepokoja. Vaše vnútro a vonkajší svet spolu akoby súperia a pretláčajú sa o nadradenosť.