Mesiac vo Váhach

Mesiac: charakterizuje vnútro, dušu, vnútorné ja, či podvedomie a pod jeho vplyvom sa tak jedinec stáva plachým, uzavretým, citlivým

Váhy: Narodeným v znamení váh vládne planéta Venuša, to tiež zapríčiňuje ich silné cit...

Rozhodne by sa dalo povedať, že umiestnenie Mesiaca vo Váhach je spoločensky umiernené a mierumilovné. Preto títo ľudia neznášajú obmedzenosť a hrubosť. Odpor voči akejkoľvek disharmónii (či už sa jedná o vzťahy alebo domácnosť) vedia dať markantne najavo. Na druhej strane ich pobúrenie býva skôr vnútorné, na verejnosti totiž robia scény veľmi neradi.

Viete byť veľmi empatickí. Dokážete sa vždy pozrieť na vec pohľadom druhých. Radi tiež podporíte ostatných v ich názoru a ak s nimi nesúhlasíte, dáte to najavo veľmi jemne. Ste tak výborným spolupracovníkom, ale aj pravým priateľom.

Vaša zraniteľnosť spočíva v tom, že vnútorne túžite po spoločenskom uznaní. Preto sa u vás vyskytuje nervozita a nerozhodnosť, ak si nie ste istí, ako v danej situácii človeka potešiť a ako sa zachovať, aby ste si vylepšili svoj status v spoločnosti.


V týchto dňoch na nás pôsobí spoločenská energia. To, po čom teraz túžite je uznanie, ale napríklad aj pochvala od ostatných ľudí. Pri dosahovaní vašich cieľov a snahe mať so všetkými priateľské a mierumilovné vzťahy sa ale často neustrážite a stanete sa príliš pochlebovačnými a neférovými. To môže poškodiť vašu povesť.

Očakávať môžete tiež energiu v oblasti kreativity - bude sa vám dariť tvoriť. Veľmi vás bude napĺňať umenie a všeobecne radosť zo všetkého krásneho. Dobre vám tiež bude v harmonickom a pohodovom domove.