mužské

Znamením mužskej polarity, často tiež chápané ako svetlým a pozitívnym sa spravidla vyznačujú aktívnejšie a extrovertnejšie povahy. Všeobecne tiež môžeme povedať, že takí jedinci budú v spoločnosti a vo vzťahu k ostatným skôr dominantní.

Mužská polarita sa môže prejavovať tiež veľkou odvahou, smelosťou a podnikavosťou. Nie je tak divu, že sa radi zhostia vodcovských pozícií, neboja sa totiž zodpovednosti ani následkov. Plne veria svojim schopnostiam. Prehnaná sebadôvera však v extrémnych prípadoch môže viesť až k pocitu nadradenosti a prílišnému egoizmu.