Štruktúra zverokruhu

Každé znamenie prislúcha k jednému zo štyroch živlov a k jednej z troch kvalít, čím nám vzniká celkom 12 unikátnych kombinácií tvoriacich znamenia zverokruhu. Ide teda o základné stavebné kamene horoskopu.


živel

Astrológia pracuje so symbolikou štyroch živlov. Nachádzajú sa všade okolo nás a sú to: oheň, voda, vzduch a zem. Každý z nás v sebe nosí všetky z týchto živlov, avšak zvyčajne sa viac stotožňuje iba s jedným, či s dvoma. Ostatné potom zostávajú potlačené. V horoskope si živly môžeme predstaviť ako tok a premenu energie v rámci jednotlivých znamení zverokruhu.

oheň ( a Baran e Lev i Strelec )

Ohnivý živel je veľmi energický, zahrieva nás a ženie dopredu. Na druhej strane má ale aj deštruktívne účinky – to, čo už nie je potrebné spaľuje a zanecháva za sebou iba spúšť. Hlavné charakterové rysy jedincov, ktorým tento živel vládne sú vášeň a túžba po dobrodružstve.

Dalo by sa povedať, že "oheň" má veľmi silný, fyzický prejav. Takí ľudia potom bývajú omnoho vrelší, úprimnejší a nebojí sa fyzického kontaktu (napríklad objatia) tak, ako iní. Všeobecne je tento živel mužskej povahy, čo ale neznamená, že ženy so silne presadeným ohňom by neboli dostatočne ženské. Naopak bývajú veľmi vášnivými milenkami.

Medzi kladné vlastnosti, ktorými sa oheň prejavuje, rozhodne patrí: sila, aktivita, snaživosť (až horlivosť), ale aj rozhodnosť a odvaha. Naopak medzi negatívne potom môže patriť popudlivosť, hádavosť, žiarlivosť a dokonca sklony k prejedaniu sa.

zem ( b Býk f Panna j Kozorožec )

Živel krajina dokáže byť veľmi vnímavý. Medzi hlavné charakterové črty jedincov spadajúcich pod tento živel patrí napríklad praktickosť, stabilita a veľký intelektuálny potenciál. Symbolika je tu veľmi očividná. Takíto ľudia skrátka stoja nohami pevne na zemi. Sú realistickí, niekedy aj konzervatívni, ale hlavne spoľahliví. Sú pre nás ozajstnými priateľmi. Zvyčajne to bývajú nenápadní a tichší jedinci. Na druhú stranu sú ale veľmi pozorní k drobnostiam a detailom.

Čo tomuto živlu chýba, je viac fantázie a intuície. Nie je pre nich tak ľahké zabaviť sa vlastnými myšlienkami a dalo by sa povedať, že si naplno nedokážu užiť všetky aspekty života. Sú to spoločenskí tvorovia a práve ostatní jedinci sú to, čo ich obohacuje. Jedincom pod vplyvom živlu zeme prinášajú istotu a pokoj hmotné statky. Bývajú totiž spravidla materialisticky založení. Vo svojom snažení myslia aj na blaho a bezpeče ostatných, najmä rodiny.

vzduch ( c Blíženci g Váhy k Vodnár )

Vzdušný živel môžeme charakterizovať ako aktívny, zvedavý, komunikatívny, na jednu stranu veľmi prispôsobivý a elastický, ale aj neposedný a nepokojný. Jedinci, ktorým tento živel vládne, sú teda veľmi všestranne založení.

Takí jedinci majú spravidla veľa záujmov, pretože sa rýchlo dokážu nadchnúť pre čokoľvek nové a zaujímavé. Vytrvalosť však už nie je ich silnou stránkou, často sa stáva že svoju prácu nechávajú nedokončenú v dôsledku nedostatku motivácie, alebo práve preto, že postupom času objavia niečo, čo ich baví viac.

Problémy sa môžu objaviť ak dôjde na vyjadrovanie ich citov. Tu sa jedinci tohto vzdušného živlu uzatvárajú skôr do seba, nechcú sa pred ostatnými ukázať ako zraniteľní. Keď už sú ale napríklad k takému prejavu istými okolnosťami prinútení, sú skôr zbrklí a neistí. Vo svojej povahe sú to totiž skôr ľahkovážni a prelietaví jedinci.

voda ( d Rak h Škorpión l Ryby )

Vodný živel, hoci sa to nezdá, je skôr plachý, uzavretý a miernej povahy. Hlavné rysy jedincov sú emócie a city. Dá sa tak povedať, že bez vody by na svete nebol dostatok lásky a vzťahy by prestávali fungovať.

Všeobecne "voda" je skôr ženskej povahy - vďaka svojej jemnosti a empatii. Rozhodne to ale neznamená, že muž vo vodnom znamení nebude dostatočne mužný. Práve naopak. Jeho výhody budú vo vášnivosti, hlbokom uvažovaní a fantázii, čo iste príjemne prekvapí ženské náprotivky.

Citlivosť vodného znamenia môže pôsobiť pozitívne, ale aj negatívne. V pozitívnom slova zmysle sú títo jedinci obetaví, dôverčiví a prispôsobiví ľudia, tiež sú napríklad výbornými milencami. Vždy majú k druhým úctu a sú vrelí. V negatívnom slova zmysle sa potom stáva, že v obave z ublíženia iným sa ľudia narodení vo vodnom živle uchýlia ku lži, hoci milosrdnej.


kvalita

V horoskope rozlišujeme tri kvality: základná, pevná a pohyblivá. Využijeme ich ak chceme stanoviť rozloženie síl a energií, ktoré ovplyvňujú základné povahové rysy daného jedinca. Tieto energie môžeme prakticky prirovnať k energiám živlov, jednotlivých znamení či planét, ktoré nás takisto ovplyvňujú. Každá kvalita obsahuje vždy jedno znamenie zo štyroch živlov. Kvality nám hovoria najmä to, ako vnímame konfliktné situácie a ako sa v nich správame.

základná ( a Baran d Rak g Váhy j Kozorožec )

Základná kvalita spolu so základnými znameniami jednoznačne ukazuje na silné, samostatné a ambiciózne osobnosti. Povaha takýchto jedincov ich nikdy nenecháva pokojnými. Neustále totiž musia byť v pohybe alebo vykonávať akúkoľvek činnosť.

Ľudia narodení pod základnou kvalitou prikladajú najväčšiu váhu prítomnosti. Okolo nej sa točí všetka ich snaha. Sú toho názoru, že minulosť je minulosťou a meniť ju nemožno a preto nie je príliš dôležitá.

Takí jedinci sa tiež dokážu bez váhania a mnohokrát aj bezhlavo hnať za svojimi cieľmi. Títo ľudia skrátka konajú a nečakajú, kým im niekto niečo povie. Skvele sa tak dokážu presadiť vo vodcovských pozíciách. Neboja sa na seba vziať zodpovednosť, navyše sú schopní prinášať konštruktívnu iniciatívu. V extrémnom prípade však môže dôjsť až ku zbrklosti a ich akcie tak môžu byť bezvýsledné.

pevná ( b Býk e Lev h Škorpión k Vodnár )

Pevné znamenia poukazujú na človeka, ktorý má sklony k dodržiavaniu zásad. Čo takému jedincovi možno chýba v odvahe hravo vynahradí svojou vytrvalosťou a odhodlaním. Má veľmi silnú vôľu a odporuje vonkajším negatívnym vplyvom.

Dalo by sa tak povedať, že táto kvalita má veľkú vnútornú silu. Skôr však vo svojej impulzívnej podobe, trpezlivosť totižto týmto jedincom príliš veľa nehovorí. Trpezlivosť pevným znameniam dochádza aj vo chvíli, keď sú tlačení k radikálnym zmenám. Tým skôr sa snažia brániť.

Pre týchto jedincov sú veľmi dôležité ich hodnoty a ideály, z ktorých zľavujú len s ťažkosťami. Bývajú zásadoví, až tvrdohlaví, v extrémnym prípadoch sa u nich môže prejavovať až neochota dosiahnuť dohodu a ustúpiť. Táto povaha sa skrátka nemôže poddať. Vo svojej tvrdohlavosti dokážu byť ľudia spadajúci pod pevnú kvalitu veľmi neústupčiví. Občas je s nimi ťažko vychádzať.

pohyblivá ( c Blíženci f Panna i Strelec l Ryby )

Pohyblivá kvalita značí prispôsobivosť, elastickosť a premenlivosť jedinca. Takému človeku potom nerobí problém vrhať sa do niekoľkých smerov zároveň, čo môže vyústiť až v neschopnosť plne sa sústrediť len na jednu vec.

Jedinci s pohyblivou kvalitou nemajú problém prispôsobiť sa danej situácii. Dokážu reagovať a sú empatickí, ale tiež v istom samoľúbom zámere sa snažia byť obľúbení medzi všetkými. Môžeme tak povedať, že sú pre nich dôležitejší udia a ich názory než vlastné ideály.

Ďalšia schopnosť, ktorou títo jedinci vynikajú, je prirodzená schopnosť improvizovať. Ako v osobnom živote, tak v kariére. Preto sa z nich nezriedka môžu stať napríklad výborní a uznávaní herci. Hodia sa tiež do povolaní, kde je vyžadované operatívne rozhodovanie.


polarita

Polarity, ktoré môžeme v horoskope rozoznávať sú dve: mužská (pozitívna a svetlá polarita, čiže Yang) a ženská (negatívna a tmavá polarita, čiže Yin). Nemožno všeobecne povedať, že jednotlivé znamenia by v spoločnosti zastávali čisto mužské či ženské role, ale skôr energeticky priťahujúce sa protipóly.

mužské ( a Baran c Blíženci e Lev g Váhy i Strelec k Vodnár )

Znamením mužskej polarity, často tiež chápané ako svetlým a pozitívnym sa spravidla vyznačujú aktívnejšie a extrovertnejšie povahy. Všeobecne tiež môžeme povedať, že takí jedinci budú v spoločnosti a vo vzťahu k ostatným skôr dominantní.

Mužská polarita sa môže prejavovať tiež veľkou odvahou, smelosťou a podnikavosťou. Nie je tak divu, že sa radi zhostia vodcovských pozícií, neboja sa totiž zodpovednosti ani následkov. Plne veria svojim schopnostiam. Prehnaná sebadôvera však v extrémnych prípadoch môže viesť až k pocitu nadradenosti a prílišnému egoizmu.

ženské ( b Býk d Rak f Panna h Škorpión j Kozorožec l Ryby )

Znamenie ženskej polarity, chápané aj ako negatívne, tmavé a nočné môžeme všeobecne charakterizovať ako citlivejšie, myšlienkovo založené a viac introvertné. V spoločnosti majú tendenciu zostávať skôr v pozadí ako pozorovatelia.

Ženská polarita je viac emocionálne založená. Všetky situácie tak prežíva oveľa intenzívnejšie. Vďaka tomu títo jedinci tiež bývajú viac premýšľaví, často blúdia vo svojich myšlienkach, a tak na okolie môžu pôsobiť uzavreto, niekedy až neprístupne. Zodpovednosti a prekážok sa spravidla boja, preto majú tendenciu držať sa späť.