polarita

Polarity, ktoré môžeme v horoskope rozoznávať sú dve: mužská (pozitívna a svetlá polarita, čiže Yang) a ženská (negatívna a tmavá polarita, čiže Yin). Nemožno všeobecne povedať, že jednotlivé znamenia by v spoločnosti zastávali čisto mužské či ženské role, ale skôr energeticky priťahujúce sa protipóly.

mužské Znamením mužskej polarity, často tiež chápané ako svetlým a pozitívnym sa spravidla vyznačujú aktívnejšie a extrovert... ženské Znamenie ženskej polarity, chápané aj ako negatívne, tmavé a nočné môžeme všeobecne charakterizovať ako citlivejšie, ...