ženské

Znamenie ženskej polarity, chápané aj ako negatívne, tmavé a nočné môžeme všeobecne charakterizovať ako citlivejšie, myšlienkovo založené a viac introvertné. V spoločnosti majú tendenciu zostávať skôr v pozadí ako pozorovatelia.

Ženská polarita je viac emocionálne založená. Všetky situácie tak prežíva oveľa intenzívnejšie. Vďaka tomu títo jedinci tiež bývajú viac premýšľaví, často blúdia vo svojich myšlienkach, a tak na okolie môžu pôsobiť uzavreto, niekedy až neprístupne. Zodpovednosti a prekážok sa spravidla boja, preto majú tendenciu držať sa späť.