Saturn v Baranovi

Saturn: sa často stotožňuje s obmedzeniami a prekážkami; pod jeho vplyvom sa jedinec stáva vážnym až uzavretým.

Baran: Človek narodený v tomto ohnivom znamení vyčnieva svojou vnútornou, ale aj vonkaj...

Saturn v Baranovi predstavuje veľký stret. Silný, hrubý Baran sa len ťažko dobrovoľne podvolí vážnemu a civilizovanému Saturnu. Toto umiestnenie tak prináša kolísanie medzi extrémami a z toho prameniaci pocit frustrácie, ktorý vo vás môžu vyvolať úplne odlišné emócie.


Ak sa v týchto dňoch púšťate do nových projektov či myšlienok, zaiste je na mieste opatrnosť. Obavy môžu prísť aj intuitívne. Ak sa potom navyše stretnete s nejakou autoritou, ktorá vášmu cieľu bráni, reagujete spravidla tak, že sa pred okolím uzavriete. Máte totiž strach, že v prípade, ak by ste sa pokúšali oponovať, pôsobili by ste príliš otravne.