Saturn v Blížencoch

Saturn: sa často stotožňuje s obmedzeniami a prekážkami; pod jeho vplyvom sa jedinec stáva vážnym až uzavretým.

Blíženci: Ľudia narodení v znamení blížencov javia veľký záujem učiť sa nové veci, a preto...

Ľudia s umiestnením Saturnu v Blížencoch budú mať sklony brať veľmi vážne záležitosti spojené so vzdelávaním. Toto umiestnenie tak veľmi praje pedagógom, ale aj novinárom. Môžu sa však vyskytnúť obavy spojené so schopnosťou sa vyjadrovať. V snahe vyhnúť sa nedorozumeniu si dávate na čas, čo často môže byť nepríjemné pre vaše okolie.


V týchto dňoch si budete uvedomovať nebezpečenstvo, ktoré plynie zo zbrklého jednania, preto si radšej budete dávať na čas. Pamätajte však, že všetkého veľa škodí. Prehnaná starostlivosť môže byť na škodu úplne rovnako ako spontánna reakcia. Pozitívne ale zostáva to, že aj napriek problémom naďalej vidíte čo je podstatné a dokážete si tak zachovať zdravý rozum.