Saturn v Býkovi

Saturn: sa často stotožňuje s obmedzeniami a prekážkami; pod jeho vplyvom sa jedinec stáva vážnym až uzavretým.

Býk: Býkom vládne planéta Venuša, ktorá je charakteristická svojou sviežosťou a kráso...

Umiestnenie Saturnu v Býkovi môže byť trochu náročné. Všeobecne možno toto obdobie spájať s pomalým, ale na druhú stranu pretrvávajúcim ekonomickým rastom. Nemôžeme však očakávať veľké zvraty, či postupy vpred - vplyvom Saturnu, ktorý brzdí váš rozvoj. Často býva tiež prítomný strach z biedy, pocit uväznenia svojou finančnou situáciou a následný sklon starať o svoje zdroje príjmov.


V týchto dňoch budete cítiť túžbu po finančnom zaistení, ale aj po stálom a bezpečnom citovom živote. Aby takí jedinci mohli byť šťastní, musí mať ich režim prísny poriadok a vopred stanovené pravidlá. Prístup ľudí ovplyvnených týmto umiestnením býva trochu ťažkopádny, na druhej strane ale šetrný a hospodárny. Utráca totiž len za veci, ktoré nevyhnutne potrebujú.