Saturn v Rybách

Saturn: sa často stotožňuje s obmedzeniami a prekážkami; pod jeho vplyvom sa jedinec stáva vážnym až uzavretým.

Ryby: Tomuto vodnému znameniu vládnu planéty Jupiter a Neptún. Bývajú nerozhodní a je ...

Saturn v Rybách je umiestnený málo ohraničene. Títo jedinci tak nezriedka mávajú problém so sebakázňou. Máte tendenciu prispôsobovať si pravidlá tak, ako sa vám to hodí, alebo sa im dokonca vyhýbate. Nedá sa tak očakávať prílišný záujem o oblasti života, kde je nutná disciplína.

Na druhej strane však toto umiestnenie môže veľmi pozitívne ovplyvňovať v oblasti umenia, hudby alebo herectva.


V tomto období môžete pociťovať veľkú nevôľu, ak vás niekto prehovára či manipuluje do situácií, ktoré nie sú vo vašom záujme. Stretnúť sa môžete s výčitkami svedomia, napríklad aj v prípadoch, keď daná vec nebola priamo vo vašej zodpovednosti, ale mohla byť. Kvôli neustálym tendenciám spytovať svoje svedomie sa budete uzatvárať pred okolitým svetom. Môžu sa objaviť aj sklony k alkoholizmu.