Urán v Kozorožcovi

Urán: symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Kozorožec: Prirovnanie ľudí narodených v tomto znamení ku skutočnému kozorožcovi je veľmi p...

Umiestnenie Uránu v Kozorožcovi môže byť veľmi chladné a strohé. Táto kombinácia značí napríklad reformy. Máte tendencie búriť sa proti zavedenému neefektívnemu poriadku a autoritám. Máte tendencie zavádzať nové poriadky a ste často veľmi systematickí, pokiaľ ide o prácu. Myslíte si, že ak chceme spoločnosť posunúť vpred a zlepšiť jej fungovanie, bude potrebné radikálnych premien.


V tomto období bude ešte viac posilnená vaša túžba po kontrole a poriadku. Vyústiť to môže napríklad až v snahu ovládať druhých. Podporená môže byť aj vaša chladnokrvnosť. Emócie vám v tomto období príliš veľa nehovoria. Na druhú stranu, vďaka tejto systematickosti a oslobodeniu od citov, získavate veľkú šancu na zavedenie a presadenie nových metód. Rozhodne vám nechýba ani zmysel pre konštruktívne riešenie.